Ekspertise

Kompetansen er allsidig, og vår erfaring er bygget gjennom 24 år som rådgivende ingeniør. De første 5 årene ble det fokusert mest på å bygge opp en faglig plattform innenfor ingeniørfaget, og deretter har vi praktisert gjennom ulike lederstillinger og verv internt og eksternt. Parallelt med prosjekt- og lederarbeid har vi studert ved siden av jobb, noe som bla. har resultert i dobbel bachelor grad innenfor både ingeniør og økonomi fag, og en mastergrad fra BI.

 
 
white - 1 Copy 8.png
 
 

Bærekraftig forretningsutvikling, entreprenørskap og innovasjon

Klimautfordringene betyr store utfordringer, men også mange muligheter for de som evner å gripe disse. Vi vil sammen med våre kunder og ulike samarbeidspartnere bistå slik at våre selskaper og prosjekter nettopp utnytter dette mulighetsrommet til å øke sin konkurranseevne. 

 
 
white - 1 Copy 10.png
 
 

Marked, markedsføringsledelse og strategisk kommunikasjon

Kampen om oppmerksomheten har aldri vært større, og hvordan vi hjelper selskaper og prosjekter til sin posisjonering er av avgjørende betydning.

 
 
 
 
 

Urbanisme; fremtidsrettet by- og eiendomsutvikling. Ledelse og fasilitering.

Det smarte og det bærekraftige skjer i byene, vi må derfor bruke vår helhetlig kompetanse for å designe byene for folk og ikke biler.

 
 

 

Andre tjenester

 
 

Vi jobber bredt
med vårt fag. 

Ta kontakt

Foredrag

Blant annet fast gjesteforeleser NTNU EMIL innenfor temaer som; Fremtidens ledelse, trender, bærekraft, grønn innovasjon og entreprenørskap.

Kommunikasjon

Frilans journalist og rådgiver for Teknisk ukeblad media innenfor områdene; by- og bygg, ny teknologi, innovasjon, entreprenørskap, urbanisme/ arkitektur, bærekraft og klima, energi og miljø.

Konferanser, workshops og festivaler

Deltager i en rekke programkomiteer for utvikling av festivaler, konferanser og ulike møteplasser; Oslo Future living, Næring for klima, Sustainable build, Byutvikling 21, Under the bridge mfl.

Styreverv og ledelse

Har blant annet sittet i hovedstyret i RIF gjennom flere perioder, den siste som nestleder i styret. Har også sittet i en toppledergruppen som direktør bygg og eiendom, og som direktør forretningsutvikling og marked, hele tiden som stedfortreder til AD.