top of page

NABOLAGSAKTIVERING

Som samfunn står vi overfor mange ulike utfordringer samtidig, og mange av disse utfordringene oppstår i byene. Det handler ofte om å lære globalt, men å handle helt lokalt. Mange av disse samfunnsutfordringene er komplekse, og til dels sammensatte. For å finne løsninger på utfordringene kreves samarbeid, og andre arenaer enn de tradisjonelle. Mange føler nok at demokratiet er i endring, og mange føler seg fremmedgjort. Nabolagsaktivering handler i stor grad om at hver enkelt skal føle seg sett, hørt og forstått. Det handler om samarbeid, kommunikasjon og tillit. Vi jobber med flere spennende nabolagsprosjekter og initiativer, og ser et stadig økende behov for disse tjenestene i ulike sammenhenger, blant annet i by- og eiendomsprosjekter som vil ta den sosiale bærekraften på alvor.

FESTIVALER OG EVENTS
AKTIVERING AV SPACES INNE- OG UTE
FASILITERING AV ULIKE AKTIVITETER
MIDLERTID ARKITEKTUR
STEDSUTVIKLING

 

Sjekk gjerne

NABOLAGSFESTIVALEN

NABOLAGSBEVEGELSEN

OVER BRUMUNDDAL

UNDER THE BRIDGE

MINIØYA

HOME WORKSPACE COWORKING

HOME WORKSPACE STREAMING

 

For flere referanser gå til PROSJEKTER

bottom of page