top of page

STRETEGISK EIENDOMSLEDELSE

Måten vi bruker våre bygg og arealer er i endring, og det samme er måten vi arbeider på. Det var i endring også før korona, men kanskje har noen grunnleggende trender forsterket seg gjennom pandemien. 6CST jobber med strategisk eiendomsledelse i mange ulike prosjekter og initiativer, det dreier seg både om bygg og arealer. Ute og inne. I Home Workspace er vårt mål å gjenbruke eksisterende arealer på en ny måte, vi skaper bærekraftig business og aktiviteter utover de normale 8 timer. På Proptech Bergen bruker vi eiendomsteknologi data for å ta bedre valg om bruken av byggene, og i Next;space skaper vi en helt ny samhandlings- og innovasjonsarena gjennom bruk av digitale flater. I OnSiteViewer utvikler vi revolusjonerende fysisk korrekt 1:1 skala sanntids visualiseringsløsning for utvalgte bygninger og omgivelser i deres faktiske miljø. Løsningen kombinerer AR Cloud + 5G Edge-basert «raytracing» teknologi. I et innovasjonsprosjekt med sykehusbygg skal vi gjennom vårt samarbeid med I4Technology og GraphMetrix utvikle graphdatabaser for en mer fremtidsrettet, automatisert og bærekraftig arealforvaltning – og drift.

EIENDOMSLEDELSE
INNSIKT OM FREMTIDENS AREALBEHOV 
SIRKULÆR ØKONOMI
EIENDOMSTEKNOLOGI OG DATA
SMART AREAL FORVALTNING OG DRIFT
IOT, AR/ VR

Sjekk gjerne

HOME WORKSPACE COWORKING

PROPTECH BERGEN

NEXT;SPACE

ONSITEVIEWER

 

For flere referanser gå til PROSJEKTER

bottom of page