top of page

INNOVASJON

Vi er inspirert av veikartet for smart omstilling som var ett av 11 veikart som ble utarbeidet i forbindelse med Regjeringens Grønn Konkurransekraft rapporten. Veikartet sier at vi må omprioritere tiden vår fra 100 % fokus på drift, til 20% FOU og 10% innovasjon. Dette er også våre prioriteringer, vi skal utfordre det etablerte, og det gjør vi ved å tenke tverrsektorielt når vi samarbeider, samt at vi innoverer alltid i en bærekraftig forretningsmodell.
 

FOREDRAG
KURS
RÅDGIVNING
BÆREKRAFTIG FORRETNINGSMODELLERING
FASILITERING AV INNOVASJONSPROSESSER
SMARTE TEKNOLOGIER OG DIGITALISERING
PROSJEKTMODELL

 

Sjekk gjerne

NORDIC BUILDING ROOM

ONSITEVIEWER

 

For flere referanser gå til PROSJEKTER

bottom of page