top of page

COACHING PÅ INDIVID, STYRE- ELLER LEDERNIVÅ

Med bakgrunn i ledelse på topp- og mellomledernivå, og med spesialisering innenfor HR med ekspertkompetanse innenfor ledelsesteorier med en forkjærlighet for selvledelse og situasjonsbestemt ledelse har vi hatt samtale med mange medarbeidere og ledere med ambisjoner gjennom år. Denne erfaringen har vi tatt med oss gjennom vår coaching av ulike medarbeidere i privat eller offentlig virksomhet. 

Vi tilbyr:

COACHING PÅ PERSON ELLER LEDELSE-, SELSKAP- ELLER STYRENIVÅ
BISTAND I OMSTILLINGSARBEID PÅ PERSON- ELLER SELSKAPSNIVÅ

innenfor følgende kompetanseområder:

Bærekraftige forretningsmodeller og business 
Innovasjonsbehov i corporate
Startup og scaleup 
Innovasjonsmetodikk 
Nye teknologier
Endringsevne- og vilje
Suksesskriterier i forretningsutvikling og marked 
Tjenestedesign 

 

 

 

Sjekk gjerne

BETTER LIVING PROJECTS

ECO-STOR

 

For flere referanser gå til PROSJEKTER

bottom of page