Future of work

I det moderne arbeidslivet vil flere og flere jobbe frilans, men de vil på ingen måte jobbe alene. Vi streber etter å etablere et stort økosystem av kompetanse, og knytte det sammen i prosjektene våre. Vi vil sjelden operere alene, men heller sammen med utvalgte spesialister hentet fra våre mange relasjoner i næringslivet.

I det fremtidige arbeidslivet vil vi ikke ha en kontorplass, men mange. Vi vil jobbe der det er mest formålstjenlig utifra de oppgavene vi skal løse. Basen vår vil være i Damstredet 5.

6CST skal være en del av det faste miljøet på Younskvartalet hos Folk Oslo, Greenhouse og OHOI.

 
 
 

 
 
 

Roar Smelhus

Green growth advisor, founder

BI Executive master of management - 2016
Sertifisert LEAN-navigatør - 2013
Solstrand AFF - 2013
BI Coaching - 2010
BI bachelor Økonomi og ledelse, BBA - 2005
HIOA bachelor in Science, BSC - 1994

Smelhus motto er; Evig studerende.
 

Våre tjenester
Kontakt

Kontor —
Damstredet 5
Oslo