top of page

OM 6CST

Roar Smelhus grunnla selskapet 6CST våren 2018, etter 24 år som rådgivende ingeniør i Hjellnes Consult. Smelhus har en sammensatt kompetanse, med tung teoretisk skolering i tillegg til det praktiske prosjektarbeid og ledelse på topp- og mellomledernivå. 6CST visjon er at vi skal gjøre alt vi kan for å bidra til Norges og verdens omstilling til lavutslippssamfunnet 2030 gjennom ulike satsninger og initiativer. Selskapet er et såkalt partner- og nettverkselskap, det betyr at veksten skal skje gjennom nettverket og ikke gjennom 6CST isolert. Selskapsnavnet kommer fra karbon (6C i det periodiske systemet), og representerer klimautfordringene. I navnet er det et gap mellom 6C og ST, og det et nettopp dette gapet selskapet skal fylle, og det skal gjøres gjennom Sustainability og Technology (bærekraft og teknologi). Vi er inspirert av veikartet for smart omstilling som var ett av 11 veikart som ble utarbeidet i forbindelse med Regjeringens Grønn konkurransekraft rapporten. Veikartet sier at vi må omprioritere tiden vår fra 100 % fokus på drift, til 20% FOU og 10% innovasjon. Dette er også våre prioriteringer, vi skal utfordre det etablerte ved siden av å gjøre mer klassisk rådgivning. Parallelt med denne omprioriteringen skal vi ha ulike initiativer og prosjekter, alt med mål om en mer diversifisert portefølje av oppgaver. At vi har mange ulike initiativer gir seg også litt selv, nettopp fordi vi brenner for og har flere ulike kompetanseområder inne. Mange sier at vi i lille Norge ikke kan løse klimautfordringene, og det er vi uenig i. Vi må alle starte et sted, og vi begynner derfor i vårt eget nabolag. Vi er ikke redd for å sikte høyt, eller ha store visjoner, så for oss går det fint å kombinere det lokale med blikk på det globale. For oss gir det mening å bruke bærekraftsmålene i vår rådgivning, og ofte tar vi utgangspunkt i den grønne strategitrappen for å ta tempen på selskapet, ledergruppen, styret eller prosjektet. 

bottom of page