top of page

KOMPETANSE

Roar Smelhus har som motto «evig studerende». Det hele startet som ferdig utdannet ingeniør i 1994, deretter økonom i 2005, executive master of management i 2016 og snart en ny master i urbanisme 2021.

 

Det startet med teori og praksis rundt bygg, og med fagkompetanse knyttet til energi, miljø, inneklima og VVS. Fra ingeniør ble det økonomisk utdannelse, sidestilt ingeniørutdannelsen på bachelornivå. BBA. 

Med et godt faglig og praktisk fundament, gikk veien videre til en master i business med fagene strategisk ledelse i BAE, grønn vekst og konkurransekraft og en avsluttende master i nyskaping og kommersialisering med masteroppgave i grønn innovasjon og bærekraftige forretningsmodeller. Dimensjonene miljø og økonomi i bærekraftig utvikling var dekket, nå gjenstod kun den sosiale siden, og det å gå fra bygg via «business» til by. 

Smelhus avslutter i 2021 en master i urbanisme og byutvikling, og skriver masteroppgave med festivaler som plattform for et grønt og teknologisk skifte. Den siste dimensjonen i bærekraften blir satt i system, og Smelhus opererer sine ulike selskaper og satsninger med et hovedmål for all tidsbruk frem til 2030, størst mulig bidrag til Norges og verdens vei til lavutslippsamfunnet. Gjennom blant annet egne selskap og nettverk, ligger det til rette for et betydelig bidrag og mulighetsrommet er stort for at klimagassfotavtrykk blir redusert der Smelhus velger å bidra gjennom sitt partner- og nettverkselskap, 6CST.

Smelhus har alltid vært opptatt av energi og miljø. Om det er knyttet til bygg, by eller samfunn. Miljø- og bærekraftsinteressen har alltid vært der, og det gir så stor mening å kunne vie tiden fullt og helt på dette temaet som nå er kritisk viktig for alt vi foretar oss. Smelhus ønsker å være en brobygger, en som bistår selskaper og personer i tradisjonell «business» gjennom en transformasjon til bærekraftige forretningsmodeller og oppdatert kompetanse. Veien til fremtiden er ikke rett frem, og mange vil derfor ha behov for å rådgiver med oppdatert kompetanse for å gå den nødvendige veien uten altfor mange omveier. 

 

 

FOREDRAG, ARTIKLER, PRIS OG MEDIAOMTALE

 


 

bottom of page