Relasjoner

og utvalgte prosjekter

 
6CST - Logos - 5.png

Under the bridge

Festival i samarbeid med Avantor for å skape liv mellom byggene basert på det smarte, det trygge og det grønne.

6CST - Logos - 10.png

Sustainable build med DogA og
Grønn byggallianse

Etablerer et innovasjonsnettverk for BAE basert på et København basert konsept i regi av DAC.

6CST - Logos - 20.png

Eco Home Innovation

Samarbeidspartner og støttespiller for skalering i Norge.

6CST - Logos - 21.png

Teknisk ukeblad

Roar er rådgiver og frilans journalist TU bygg.

 

"Fra jeg traff Roar første gang som deltager på Master-programmet i Grønn Vekst på BI, har han utmerket seg med uvanlig presist grep på grønn-vekst problemstillinger, særlig i byggsektoren. Siden har jeg fulgt han på Sosiale medier, og særlig som spaltist i TU. Alltid oppdatert og lærerikt å lese. Inspirerende. Roar skaper tilleggs-verdier i alt han tar i."  

Per Espen Stoknes
Førsteamanuensis BI og Stortingsrepresentant MDG

"Roar er meget kunnskapsrik og initiativrik. Han står på for å omstille byggenæringen til det grønne skiftet. Han inspirerer andre til å se forretningsmuligheter i grønn innovasjon gjennom å løfte fram gode eksempler og ideer. Vi trenger endringsagenter som Roar for å få til nødvendig omstilling."

Katharina Th. Bramslev,
Daglig leder GrønnByggallianse/ Norwegian Green Builing Council

"Roar er en driftig type med et stort hjerte for bærekraftig by- og samfunnsutvikling. Han ser verdien av samarbeid for å utvikle nye og viktige løsninger og jobber selv aktivt for å skape allianser på kryss og tvers av etablerte bransjer og sektorer. Roar er raus, inkluderende, kunnskapsrik og han har et pågangsmot og en motor som gjør at han får utrettet mer enn de fleste. Kort sagt en veldig fin fyr som det er en fryd å jobbe sammen med." 

Preben Carlsen

Roar har et genuint samfunnsengasjement og bred kunnskap om bærekraftig utvikling generelt og byutvikling spesielt. Gode samarbeidsevner, et smittende engasjement og et stort nettverk gjør Roar til en effektiv endringsagent for en bærekraftig fremtid." 

Bjørn K. Haugland,
Executive Vice President and the Chief Sustainability Officer (CSO) in DNV GL Group 

 

"Roar Smelhus har vært en viktig drivkraft innen bærekraftig business i en årrekke. Han er en pådriver som får ting til å skje, og han har god faglig ballast innen grønn vekst og forretningsutvikling."

Sveinung Jørgensen og
Lars Jacob Tynes Pedersen
,
Førsteamanuenser, HINN og NHH

"Roar binder kompetent nogle af fremtidens vigtigste felter sammen – byudvikling, bæredygtighed, disruption og forretningsudvikling."

Tune Hein,
Heindisruption

"Jeg har stor respekt for ditt glødende samfunnsengasjement"

Silvija Seres

"Gjennom flere års deltakelse i programkomiteen for Oslo kommunes nettverk Næring for klima har Roar bidratt til å gi nettverket faglig innhold. Roar er initiativrik, kunnskapsfull, har god gjennomføringsevne og er morsom å jobbe med."

Rikke Dahl Monsen

"Roar er svært engasjert i alt han gjør og brenner for en bærekraftig byutvikling. Når jeg møter han så er han alltid involvert i det som rører seg, enten det er sirkulær økonomi og ombruk eller konsepter rundt sambruk av lokaler. Roar sitter på mye kunnskap og det er alltid hyggelig og nyttig å slå av en prat meg han."

Bodil Motzke

 

"Mitt generelle inntrykk er at du er offensiv og nytenkende og at kundens behov har avgjørende plass i din tenkning. Det er et tiltagende problem at rådgivermiljøene er mer opptatt av å ivareta egne interesser enn å finne gode og innovative løsninger for dem de skal rådgi. Det vil derfor bli økende etterspørsel etter rådgivere som i større grad setter kundens behov som ledestjerne. Om du lykkes med en slik tilnærming, spår jeg din nye virksomhet en lysende fremtid."

Thor Olaf Askjer

"Roar har et imponerende forretningsnettverk i inn- og utland, som gir ham innsikt i tverrfaglige sammenhenger som få andre er forunt. Han evner å dra betydelige veksler på egen og andres kunnskap for å se nye forretningsmessige muligheter – både i nåtid og for vår nære fremtid. Han har alltid store ambisjoner for de prosjektene har deltar i, og Roar bidrar substansielt med betydelig energi, arbeidskapasitet og kreativitet i disse. Roar er lett å samarbeide med, og en stor ressurs for oss."  

Øystein Ringen Kristoffersen,
Eier av Senter for Eiendomsfag.

"Roar har vist et stort engasjement i alt som er relatert til urbanitet og bærekraftig byutvikling. Han brenner for byen og de gode løsningene, og er en flittig bruker av sosiale medier for å formidle og inspirere andre aktører til å delta i den offentlige debatten. En god fanebærer for bransjen og en viktig driver for en fremtidsrettet byutvikling. Mange aktører vil ha nytte av å engasjere Roar for å finne gode løsninger på fremtidens utfordringer i den bærekraftige byen. Lykke til med grundertilværelsen."

Mathis Grimstad,
CEO Stor Oslo Eiendom

"Roar har et stort engasjement for byutvikling i et bærekraftsperspektiv.

Han ser viktigheten av å jobbe på tvers av etablerte bransjer og miljøer noe som gjør det ekstra interessant og jobbe med Roar. For meg har koblingen mellom teknologi og byutvikling og bærekraft vært en dimensjon som Roar har sett viktigheten av å jobbe med og noe vi har satt stor pris på."

Fredrik Syversen,
Director Industry Development
IKT-Norge

 

"Roar Smelhus er en likandes kar – absolutt på, engasjert, positiv, idérik, kunnskapsrik og med stor arbeidskapasitet. Roar har stort fokus på å oppfylle oppdragsgivernes, kundenes behov."

Arne Eggen,
Rådgiver i bransjeforeningen Integra

"Jeg kjenner Roar som partner i OREEC-nettverket. Vi gir ham vår beste anbefaling. Han kjenner alle i bransjen, er positiv, dyktig og lett å jobbe sammen med. Kan trygt anbefales. Vi ønsker ham lykke til!"

Mali Skogen,
Administrerende direktør OREEC

"Roar er initiativrik og modig, og han har evnen til å oversette globale bærekraft-utfordringer til handling. Egenskaper som er helt nødvendige for å skape endring i norsk byggenæring. Kjetil Novang Gulbrandsen Høgskolelektor."

Kjetil Novang Gulbrandsen
Høgskolelektor HIOF

"Med de store utfordringene samfunnet står overfor mht miljø trenger vi rådgivere som tenker større enn seg selv. Jeg håper du klarer å holde på idealene og ønsker lykke til i arbeidet med å skape en bærekraftig fremtid og en bærekraftig byggenæring."

Bengt Herning,
Direktør Virke Byggenæringen

 

"Vi som jobber med innovasjon står opp hver dag for å finne framtiden først. Men ingen av oss kan med sikkerhet vite hvordan fremtiden blir. Det handler egentlig om å være best på å forstå nåtiden og gjennom det ha de beste gjetningene om fremtiden. Roar er en av de jeg har møtt som har sånne beste gjetninger. Han står midt i nåtiden og ser for seg framtiden. Og han formidler det rundt seg på en inspirerende måte til alle som trenger å høre det. 

Fordi når vi legger oss om kvelden trenger vi å ha en plan for dagene som kommer. Fremtiden er ikke bare noe som skjer, den skapes. Og Roar er en av de som pionerer dette."

Mads Bruun Høy Business
Architet and partner,
Æra Strategic innovation

"Roar Smelhus traff jeg første gang i forbindelse med oppgradering av et næringsbygg DNB eier i Brugt. i Oslo. Roar var der pådriver for presentasjon av et prosjekt som tok det litt lenger en andre rådgivere. Dette arbeidet gjorde at vi etablerte et samarbeid i flere prosjekt. Vi gjennomfører prosjektene våre i samarbeids- og samspills modeller, her har Roar Smelhus passet utmerket inn.

Roar er en annerledes rådgiver som evner å tenke annerledes og fremtidsrettet. Det har jeg satt stor pris på. Jeg har gjennom dette samarbeidet lært utrolig mye, samt innsett at rådgiverbransjen fortsatt er levedyktig." 

Bjørn Moen,
Prosjektsjef DNB Næringseiendom

"Roar Smelhus har lagt ned en betydelig innsats i sitt engasjement i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Et engasjement som har svært verdifullt for bransjen og foreningen. Han var nestleder i RIFs hovedstyret fra 2016 til 2018, styremedlem fra 2015 til 2016 og varamedlem fra 2014 til 2015. I tillegg var han leder av RIFs ekspertgruppe Tekniske Installasjoner fra 2008 til 2018. Roar var også med i lederteamet til RIFs ekspertgruppe Fag og Innovasjon. 

Roar er iderik og en person som liker å ha flere baller i luften. Han er dyktig på å bygge nettverk og har stor kontaktflate. Roar har et brennende engasjement for grønn vekst og er opptatt av å bedre samarbeidet i bygg- og anleggsnæring for økt verdiskaping for kunde og samfunn. Roar søker alltid ny kunnskap og tenker nytt rundt hvordan ny teknologi og digitalisering vil kunne påvirke næringen og fremtidige forretningsmodeller."  

Liv Kari Skudal Hansteen
Administrerende direktør RIF

"Roar er en ambisiøs, målrettet og god forretningsutvikler, med et stort norsk og internasjonalt nettverk. Han har et glødende engasjement for grønn byutvikling og grønne forretningsmodeller.

Han evner å tenke forbi kun ideologi, men har også en evne til å tenke gjennomførbart og med drivverdige forretningsmodeller. Roar har over flere år vært en verdifull bidragsyter til utviklingen av nye og eksisterende konferanser og kompetanseformidling for Estate Kunnskap, som er Norges største og viktigste arrangør av kunnskap og viten for næringseiendomsbransjen i Norge. Han har  vært både engasjerende, visjonær og gjennomførende i flere av disse større arrangementene."

Jan Erik Pedersen,
Partner & CCO Estate Media, Styreformann Blake & Friends, Styreformann Estate Media Nordic København

 

"Jeg har gennem de seneste år først i BIG og nu i Lendager haft et særdeles godt samarbejde med Roar Smelhus, og vi har sammen forfulgt spændende og krævende projekter i Norge, hvor Roar i den grad har bidraget med sit professionelle netværk, kundekendskab, strategisk vinder”mindset” og teknisk indsigt. Jeg ser frem til at forsætte det gode samarbejde og sammen forfølge en mere bærekraftig by- og samfundsudvikling."

Maria Beyer Skydt
Chief Business Development Officer
Lendager Group