6CST er et partner- og nettverksselskap som utvikler tjenester, produkter og bærekraftig vekst for virksomheter og prosjekter som vil spille en ledende rolle i det som omtales som et nødvendig grønt skifte. Vi bruker blant annet FN’s 17 bærekraftsmål som en arena for vårt kreative og innovative arbeid. 

Vi skal; Utfordre- Engasjere- Overraske- Levere

 

 

 

Ekspertise

Vi analyserer fremtiden, og vi gir sammen med våre kunder- og samarbeidspartnere reisen dit innhold. Vår kompetanse finnes i samspillet mellom nye trender og teknologi, bærekraft, marked, forretningsutvikling og innovasjon.

 

 
 

Våre tjenester

Kompetansen er allsidig, og vår erfaring er bygget gjennom 24 år som rådgivende ingeniører. De første 5 årene ble det fokusert mest på å bygge opp en faglig plattform innenfor ingeniørfaget, og deretter har vi praktisert gjennom ulike lederstillinger og verv internt og eksternt. Parallelt med prosjekt- og lederarbeid har vi studert ved siden av jobb, noe som bla. har resultert i dobbel bachelor grad innenfor både ingeniør og økonomi fag, og en mastergrad fra BI. 

Se våre tjenester

Relasjoner

Gjennom alle år har vi fokusert på å bygge gode og tette relasjoner med næringslivet, og det er nettopp disse relasjonene vi skal samarbeide med for å løse noen av samtidens viktigste utfordringer.

Våre relasjoner

 
 
 

Inspirasjon

En god by skal gi folkene i byen trivsel. Tiltak som skaper slik trivsel er noe vi brenner for. Oslo er i en spennende utvikling, og gjennom inspirasjon i inn- og utland vil vi hver dag bidra til at Oslo blir et enda bedre sted å være. 

Noe av den samme utviklingen ser vi skjer i andre byer nasjonalt og internasjonalt. Vi vil generelt legge ned stor innsats i by- og eiendomsutvikling, men vårt utviklingsarbeid tar utgangspunkt i de største norske byene og alltid med Oslo som referanse.


Vi henter inspirasjon bla. fra vårt nære nabolag i dette;

 
 
 

Samarbeidspartnere

Vi vil sjelden operere alene, men heller sammen med utvalgte spesialister hentet fra våre mange relasjoner i næringslivet. 

 
 
 

 

"6CST er ikke et tradisjonelt selskap. Det er heller et fundament for tette og gode relasjoner."

— Roar Smelhus